top of page

ABS

Anti-Lock Brake System

מערכת למניעת נעילת גלגלים. מערך של חיישנים מובנים במערכת הבלמים. מערכת זו הגיעה לכלי רכב מתחום בטיחות כלי טיס. תפקידה של המערכת לאפשר היגוי בזמן בלימה חזקה מאד, הרעיון הוא לאפשר לגלגל להמשיך להסתובב ע"מ שפעולת ההיגוי תתאפשר.

ACT

ראשי תיבות של Active Suspension Technology היא מערכת מתלים אקטיבית ממוחשבת אשר נעזרת בחיישנים ומנגנון מכאני לשינוי תכונות הספיגה של בולמי הזעזועים. במכוניות המצוידות במערכת ACT ניתן לרוב לבחור בין מצבי נוחות שונים, בהתאם להעדפות הנהג. מערכת ACT מקבלת את נתונים מהחיישנים כמו מהירות תנועת בולמי הזעזועים ומשרעת הכיווץ/פתיחה ובהתאם לכך שולחת הוראות תפקוד למערכת ההידראולית לפתיחת או סגירת מעברי השמן בבולם הזעזועים. בדגמי מרצדס נקראת המערכת ABC (Active Body Control).

ASSYST

ראשי תיבותActive Service System, מערכת ASSYST בודקת באמצעות חיישנים אחר מצב שמן המנוע וכאשר נדרשת החלפת שמן מנוע המערכת מתריעה בפני הנהג. חיישני המערכת עוקבים אחרי טמפרטורת השמן ונוזל הקירור, אחרי נסיעת ומהירות הרכב ובהתאם לזמן שחלף מאז החלפת שמן המנוע בפעם האחרונה היא מחשבת מתי נדרשת החלפת שמן מנוע

bottom of page