top of page

באחה BAJA

סבב מירוצי מדבר בכל מיני אורכים, 250 מייל, 500 מייל ו-1000 מייל aהוא המפורסם והיוקרתי ביותר/ המירוצים נערכים בחצי האי באחה, מקסיקו. תוואי השטח מאופיין בקטעים מהירים מאד (יכולים להגיע למהירות נסיעה של למעלה מ200 קמ"ש בשטח), לצד קטעים תובעניים מאד המקשים על שרידות המשתתפים במירוץ.

בידלוק  Bid lock

טבעת נעילה לשפת הצמיג. נעילה בשיטה זאת הינה על הדופן החיצונית בלבד של הג'נט והצמיג, כאשר שפת הצמיג השניה ( הפנימית), נותרת ללא נעילה. ברוב המקרים אין בעיה , משום שהדופן הפגיעה היא כמעט תמיד הדופן החיצונית ולא הפנימית. כאשר כלי הרכב נוטה על צדו בשיפוע צד או בזמן סיבוב, עיקר הלחץ מופעל על הצד החיצוני של הגלגל, ושם יש צורך לקיבוע שפת הצמיג לג'נט – דבר שיאפשר נסיעה עם לחץ אויר נמוך (יתרון בשטח טכני) מבלי שהצמיג יזוז מהג'נט.

בקר גדישה  Boost Control

תפקידו לשמור על לחץ גדישה קבוע ולמנוע עליות ונפילות בלחץ. ישנם סוגים שונים, אנלוגיים ודיגיטליים, כאשר הדיגיטליים מדוייקים יותר ומאפשרים כיוון עדין במיוחד.

לחץ גדישה  Boost

במנועים המצוידים במגדשי טורבו או מגדשי על, מונח זה מתייחס לכמות הלחץ, הגבוה מן הלחץ האטמוספרי, הנוצר בצנרת היניקה של המנוע. לחץ הגדישה הינו התוספת המושגת באמצעות שימוש בתצורת "יניקה מאולצת" לעומת אי השימוש בהם במנועים "אטמוספריים". בעוד שלחץ אטמוספרי סטנדרטי עומד על כאטמוספירה אחת בכל זמן נתון, לחץ גדישה של 1 באר (Bar) משמעותו שהמנוע יונק אוויר בלחץ של כ-2 אטמוספירות, כלומר כפול מן הלחץ האטמוספרי הסטנדרטי. כידוע במנועי בעירה פנימית, יותר אוויר=יותר דלק=יותר הספק ומומנט ולכן ניתן להבין מדוע מגדשים למיניהם הם חביבים במיוחד על משפרי המכוניות בעולם. את לחץ הגדישה ניתן למדוד באמצעות מדי לחץ גדישה או בקיצור "שעוני גדישה".

bottom of page