top of page

טיפטרוניק

זהו כינוי למערכת שליטה על הגיר האוטומטי המאפשרת לתפעל את הגיר כאילו היה ידני – כלומר להעלות ולהוריד הילוכים באמצעות הסטת מוט ההילוכים או באמצעות מנופים הממוקמים בגב גלגל ההגה. כמובן שאין פה שליטה ידנית מלאה והמוח של הגיר תמיד יכול להחליט בשלב מסוים להוריד או להעלות הילוך בהתאם למצב הנהיגה, וזאת על מנת להגן על תיבת ההילוכים והמנוע מטעויות קיצוניות של הנהג .

bottom of page