top of page

נדנד

נדנד מחובר בין השסתום לאחת הבליטות של גל הזיזים (או במקרים מסוימים למוט דחיף) והוא עשוי ממתכת ומאופיין בצורה קשתית. תנועת גל זיזים או מוט דחיף מביאה לפתיחה או לסגירה של השסתומים במנוע.

נפח מנוע

נמדד לרוב בסמ"ק ומצביע על החלל דרכו עוברת הבוכנה בפעימה אחת. את נפח המנוע מחשבים באמצעות מכפלת מהלך הבוכנה (הדרך שהבוכנה עוברת מנקודה מתה עליונה לנקודה המתה התחתונה) X שטחה X מספר הצילינדרים. לרוב, ככל שנפח המנוע גדול יותר כך עולה גם צריכת הדלק של הרכב. נפח מנוע גדול מציע יתרונות כמו מומנט גבוה יותר בסל"ד וביצועים אופטימאליים.

נאבה

מכלול מכני שעליו מורכב הגלגל, הנאבה מאפשרת תנועה חלקה ומוגדרת של הגלגל.

 

נעילה הידרוסטטית

תופעה בה נמנעת יכולת התנועה של המנוע בעקבות חדירת נוזלים אל חלל הצילינדרים. מאחר ונוזלים אינם ניתנים לדחיסה כמו אוויר, המנוע למעשה "ננעל" ומפסיק להסתובב. תופעה זו מוכרת לחובבי השטח אשר נדרשים לעיתים לעבור מכשולי מים. לרוב, חדירת המים למנוע מתרחשת בעקבות כניסת מים דרך מסנן האוויר ולכן חובבי שטח רבים ממקמים את פילטר האוויר גבוה יותר ביחס למיקום המקורי.

 

נעילת דיפרנציאל

קיימים דיפרנציאלים "פתוחים" בעלי אופציה לנעילה מהמקור, וקיימים דיפרנציאלים "פתוחים" שאפשר להוסיף להם אופציה של נעילה. מכלול זה יימצא בעיקר ברכבי שטח ורכבי ראלי. דיפרנציאל נעול יוציא מהירות סיבוב זהה לשני הגלגלים, תמיד.(גם בפניה, מה שעלול לגרום לאיבוד אחיזה).

הנעילה היא למעשה, ביטול הדיפרנציאל. אנחנו מבחינים בין סוגים רבים של נעילות: חשמלית, בעלת פיקוד לחץ אוויר ומכנית, קבועה, נשלטת ואוטומטית.

*במהלך נסיעה בשטח ניתן להגיע למצב של אובדן אחיזה מוחלט בגלגל או שניים, מצב זה נקרא "הצלבה" – נעילת דיפרנציאל מסייעת להיחלץ ממצב זה.

**נעילת דיפרנציאל/דיפרנציאל סגור יתאים לשימוש בכלי רכב מיוחדים למרוצי דראג. כתוצאה מפרץ הכוח הרב שמועבר לגלגלים האחוריים ייתכן אובדן אחיזה, מצב שיוקצן עם דיפרנציאל פתוח. לכן, מרבית המכוניות המשתתפות במירוצי דראג עושות שימוש בדיפרנציאל נעול/סגור.

bottom of page