top of page

פלאג /מצת

רכיב חשמלי המהווה חלק עיקרי במערכת ההצתה של מנועי בנזין. בכל צילינדר מותקן פלאג אחד (בראש הצילינדר) והוא שנותן את הניצוץ הגורם להצתת התערובת. הפלאג בנוי משתי אלקטרודות. האחת מקבלת מתח מסליל ההצתה והשניה מוארקת.

פנסי לד

פנסי "לד" (LED): שימוש בנורות "לד" מאפשר שיפור משמעותי באיכות התאורה לכל מצבי הנסיעה המשתנים (עירוני, בינעירוני, תנאי מזג אוויר קשים וכו'). בנוסף, יתרון משמעותי הוא ברמת צריכת האנרגיה להפעלת נורות הלד, אשר לה השפעה ישירה על אורך חיי המצבר ופליטת המזהמים של הרכב. בממוצע אורך חיי נורת הלד > ממוצע אורך חיי הרכב.

פנסי קסנון

 (Bi-xenon): תאורת חזית חזקה במיוחד, המבוססת על נורות המכילות גז. באמצעות נורת הקסנון ניתן לייצר גם את אורות הדרך (אור גבוה) וגם את אורות הנסיעה. המעבר נעשה ע"י הסתרה חלקית של הנורה באמצעות תריס חשמלי.

 

פגוש מחוזק

שיפור נפוץ בעולם בכלי רכב 4X4. עם תכנון נכון יביא לשיפור בזויות הגישה והנטישה של כל הרכב. ישנם סוגים שמתוכננים לאכלס כננת, תאורה נוספת, שאקלים, מתקן ג'ריקן ועוד.

bottom of page