top of page

אזורי ספיגת אנרגיה

כלי רכב מודרניים מחויבים לתקנות בטיחות מחמירות במיוחד אשר מחמירות משנה לשנה. על מנת להבטיח את בטיחות הנהג ושאר יושבי המכונית יצרניות הרכב מתכננות את רכביהן באופן שבעת התנגשות, כמות גדולה ככל הניתן של אנרגיה, הנוצרת מעוצמת הפגיעה, תיספג בחלקי הרכב ותנותב לאזורים שאינם תא הנוסעים.

אגזוז

אגזוז– צינור מפלט שייך למערכת פליטת הגזים ברכב ונמצא לרוב בחלק האחורי של הרכב. תפקידה של מערכת הפליטה לפלוט את התערובת השרופה אשר נוצרה בתא השריפה במנוע של הרכב. מקור השם אגזוז במילה Exhaust שפירושה פליטה.

אוקטן

אוקטנים הם פחמימנים המשמשים כמרכיב עיקרי במבנה כימי של בנזין. איזו אוקטן CH3) 3CCH2CH(CH3)2) משמש כאמת המידה הסטנדרטית הנהוגה לנטיית ההתלקחות באופן עצמי של דלקים מבנזין. במהלך הדחיסה במנוע בעירה פנימית נוצרת תערובת אוויר ודלק ומספר האוקטן מאפיין את נטיית הבנזין לבעור באופן מבוקר ולא להתפוצץ ולגרום לנזק למכלולי המנוע. הדעה הרווחת היא שככל שהאוקטן גבוה יותר כל הדלק איכותי יותר. עובדה זו אינה נכונה ולמעשה מספר האוקטן נותן ביטוי לנקודת ההתלקחות העצמית של הדלק תחת לחץ מסוים בטרם הופיע הניצוץ ממצת הרכב (פלאג). במכוניות מרוץ לחצים מאוד גבוהים במנוע ולכן האוקטן של הדלק בשימוש במכוניות אלו גבוה במיוחד.

 

אינטרקולר

מותקן לרוב ברכבים עם מגדש-טורבו  או מגדש-על ותפקידו לקרר את האוויר הנכנס למנוע. קירור אוויר באינטרקולר גורם לצפיפות גבוהה יותר של מולקולות החמצן ותורם ליעילות הבעירה במנוע.

אפס למאה

המונח אפס למאה השתרש בקרב יצרני הרכב לציון נתוני האצה של הרכב מעמידה ועד להגעתו למהירות של מאה קמ"ש. כל יצרן מציע בספר הרכב נתוני יצרן הכוללים את ביצועי הרכב ובהם נתוני האצת הרכב מאפס למאה קמ"ש.

 

אופסט

המרחק שבין מרכז החישוק (ג'אנט) לבין החיבור בין החישוק לנאבה. המרחק יכול להיות חיובי, שלילי או אפס. האופסט הינה מידה חיונית לשם התאמת חישוק מתאים לצרכי הנהיגה האינדיווידואליים של כל נהג.

 

אייפקס

מושג הבא ממסלול המירוצים. נקודת ההשקה לשיא הסיבוב בחלקו הפנימי.

bottom of page