top of page

בקרת מרכב אקטיבי     ACTIVE BODY CONTROL             ABC      1

תאורת קסנון אקטיבית ACTIVE BI-XENON LIGHTS         ABL      2

מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה   ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM    ABS      3

מיזוג אוויר      AIR CONDITIONING      C/A      4

מסנן אוויר       AIR CLEANER    AC        5

זרם חילופין     ALTERNATING CURRENT           AC        6

בקרת שיוט מסתגלת   ADAPTIVE CRUISE CONTROL     ACC      7

מזגן אוויר עם בקרת אקלים      AUTOMATIC CLIMATE CONTROL           ACC      8

מערכת דיפרנציאל מרכזי אקטיבי  ACTIVE CENTER DIFFERENTIAL SYSTEM           ACD      9

פתיחה וסגירה אוטומטית של חלון הנהג AUTOMATIC CONTROLLED DRIVER'S WINDOW  ACDW  10

מתלה אקטיבי לרכב שטח המשנה את תכונותיו   ACTIVE CORNERING ENHANCEMENT     ACE      11

שימון מרכזי אוטומטי   AUTOMATIC CENTRAL LUBRICATION     ACL      12

הינע חילופי     ALTERNATIVE DRIVES    AD        13

מערכת סיוע בבלימה, המזהה מצבי חירום         ADVANCED DYNAMIC AID SYSTEM        ADAM  14

נעילת דיפרנציאל אוטומטי        AUTOMATIC BRAKING DIFFERENTIAL    ADL      15

מצב דוושת תאוצה       ACCELERATOR PEDAL POSITION            APP      16

יחס אוויר-דלק AIR FUEL RATIO            A/F       17

מערכת היגוי קדמי אקטיבי        ACTIVE FRONT STEERING          AFS      18

מערכת המסייעת לחימום         AUXILIARY HEATER SYSTEM       AHS      19

משענת ראש אקטיבית למניעת פגיעת צוואר       ACTIVE HEAD RESTRAINTS         AHR      20

מערכת אינטליגנטית עצמאית המבקרת את מהירות השיוט          AUTONOMOUS INTELLIGENT CRUISE CONTROL AICC     21

מערכת פעילה לפנסי חזית       ACTIVE HEADLIGHT SYSTEM      A.H.L    22

נעילת דיפרנציאל         AXILE LOCK       AL        23

בקרת עומס בילום אוטומטית    AUTOMATIC LOAD-SENSITIVE BREAKING          ALB      24

איפנון משרעת AMPLITUDE MODULATION       AM       25

אמפר AMPER AMP     26

הרכבה           ASSEMBLY        ASM     27

תיבות הילוכים אוטומטיות-ידניות          AUTOMATIC MANUAL TRANSMISSION AMT     28

דוושת תאוצה  ACCELERATOR PEDAL    AP        29

בלם חנייה אקטיבי מפוקד ע"י מחשב המנוע        ACTIVE PARKING BRAKE           APB      30

מכון הנפט האמריקאי   AMERICAN PETROL INSTITUTE  API       31

מתלה אקטיבי ACTIVE SUSPENSION    AS        32

מערכת נעילת חגורת בטיחות אוטומטית            AUTOMATIC SEAT BELT SYSTEM            ASBS    33

מערכת בקרת יציבות אוטומטית            AUTOMATIC STABILITY CONTROL          ASC      34

בקרת מהירות אוטומטית          AUTOMATIC SPEED CONTROL   ASCD    35

שליטה על עוצמת האצת המנוע ACCELERATION SLIP REGULATION         ASR      36

כפתורי שליטה בגלגל ההגה      AUDIO STEERING SWITCH         ASS      37

בקרת יציבות ואחיזה אקטיבית  ACTIVE STABILITY and TRACTION CONTROL       ASTC    38

תיבת הילוכים אוטומטית          AUTOMATIC TRANSAXLE          AT        39

לאחר נקודת מתה עליונה         AFTER TOP DEAD CENTER          ATDC    40

נוזל תמסורת אוטומטית           AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID      ATF      41

בקרת סחרור אוויר חיצונית או פנימית    AUTOMATIC RECIRCULATINGAIR CONTROL       AUC     42

מערכת שמע   AUDIO SYSTEM             AUS      43

רכב חקלאי      AGRICULTURAL VEHICLES         AV        44

חישוק מסגסוגת קלה   ALUMINIUM WHEEL     AW       45

מערכת בקרת ראייה ממוחשבת למניעת תאונת דרכים    ACCIDENT WARNING AND CONTROL SYSTEM    AWACS 46

הינע על כל הגלגלים     ALL WHEEL DRIVE          AWD    47

מערכת מקדימה להתראה        ADVANCE WARNING SYSTEM   AWS     49

ברומטרי         BAROMETRIC    BARO   50

מערכת סייען בלימה    BRAKE ASSIST SYSTEM  BAS      51

מצבר BATTERY           BAT      52

סיוע בוואקום לבלם      BRAKE BOOSTER VACUUM        BBV      53

תצורת מבנה הבלמים  BRAKE CIRCUIT CONFIGURATION          BCC      54

פגושים בצבע הרכב     BODY COLORED BUMPERS        BCB      55

מחשב בקרת מרכב      BODY CONTROL MODULE          BCM     56

ניגוב דיסקות בלמים     BRAKE DISK WIPING     BDW     57

דעיכת בלמים  BRAKE FADE     BF        58

בקרת פעולת המרכב   BODY FUNCTION CONTROLLER  BFC      59

כוח סוס לבלימה          BRAKE HORSE POWER   BHP      60

מצלמה המציגה שטחים מתים מצידי הרכב         BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM      BLIS      61

חומרים לייצור מרכב    BODY MATERIAL           BM       62

מערכת ניהול בלימה    BRAKE MANAGEMENT SYSTEM BMS     63

לחץ נגדי         BACK PRESSURE            BP        64

מצב דוושת בלם          BRAKE PEDAL POSITION            BPP      65

מערכת בלמים BRAKING SYSTEMS       BS        66

לפני נקודת מתח עליונה           BEFORE TOP DEAD CENTER        BTDC    67

יחידת חום בריטית      BRITISH THERMAL UNIT            BTU      68

נפח תא מטען  BOOT VOLUME BV        69

מעלות צלסיוס DEGREES CELSIUS         C          70

   COMPLETELY AUTONOMOUS DRIVING CAD    71    נסיעה אוטונומית - ללא נהג

תאורת תא מטען         CARGO AREA LIGHTS    CAL      72

גל זיזים          CAMSHAFT       CAM     73

העברת נתונים טורית   CONTROLLER AREA NETWORK   CAN     74

שילוב בטיחות אקטיבית ופסיבית           COMBINED ACTIVE AND PASSIVE          CAPS    75

מתלים אקטיביים מבוקרי מחשב            COMPUTER ACTIVE TECHNOLOGY SUSPENSION            CATS    76

בקרת בילום בפניות     CORNERING BRAKE CONTROL   CBC      77

תא נהג מאחורי תא המנוע        CAB BEHIND ENGINE     CBE      78

בקרת שיוט     CRUISE CONTROL          CC        79

ממיר קטליטי   CATALYTIC CONVERTERS           CC        80

התנהגות מרכב והיגוי במודלים שונים של נסיעה CONTINUOUSLY CONTROLLED CHASSIS CCC      81

הזרקת דלק רב נקודתית ממוחשבת      COMPUTER CONTROLLED FUEL INJECTION        CCFI     82

מחשב בקרה מרכזי      CENTRAL CONTROL MODULE    CCM     83

מערכת בקרת אקלים   CLIMATE CONTROL SYSTEM      CCS      84

תקליטור         COMPACT DISK CD        85

הזרקת דיזל במסילה משותפת  COMMON RAIL DIESEL INJECTION         CDI       86

מצב גל הארכובה         CRANKSHAFT POSITION            CKP      87

הצתת כוהל     CONVENTIONAL COIL INJECTION          CI         88

מראה פנימית מתכהה חשמלית CHROMIC MIRROR        CM       89

מודול בקרה    CONTROL MODULE       CM       90

תאורת פנים ומפות      CEILING AND MAP LIGHTS        CML     91

מצב גל זיזים   CAMSHAFT POSITION   CMP     92

פחמן חד-חמצני           CARBON MONOXIDE    CO        93

תא נהג מעל המנוע      CAB OVER ENGINE        COE      94

מערכת תיאום בין מחשבים       COORDINATOR SYSTEM            COO     95

מיקום דוושת מצמד      CLUTCH PEDAL POSITION          CPP      96

אספקת כוח מרכזית     CENTRAL POWER SUPPLY          CPS      97

יחידת עיבוד נתונים מרכזית     CENTRAL PROCESSING UNIT     CPU      98

יחס דחיסה     COMPRESSION RATIO   CR        99

נעילת ביטחון לילדים בדלתות האחוריות            CHILD PROTECTION REER DOOR LOCKS  CRDL    100

מערכת מסילה משותפת           COMMON RAIL SYSTEM            CRS      101

הפחתת מזהמים בטמפרטורת בעירה נמוכה      CONTINUOUSLY REGENERATING TRAP  CRT      102

מערכת טעינה CHARGING SYSTEM      CS        103

מוט הגה קורס COLLAPSIBLE STEERING COLUMN          CSC      104

מערכת בטיחותית הפועלת בעתהתרחשות תאונה          CRASH SAFETY SYSTEM CSS       105

רכבים מסחריים ורב שימושיים  COMMERCIAL VEHICLES            CV        106

מפרק למהירות קבועה CONSTANT VELOCITY    CV        107

תיבת הילוכים רציפה   CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION       CVT      108

יחידת מהירות קבועה  CENTRAL VELOCITY UNIT           CVU     109

משקל עצמי     CURB WEIGHT  CW       110

משענת יד לנהג           DRIVER ARMREST         DA        111

סיוע לבקרת נסיעה בירידה       DOWNHILLASSIST CONTROL      DAC      112

בלמי דיסק      DISK BRAKES     DB        113

בקרת בלימה דינמית    DYNAMIC BRAKE CONTROL       DBC      114

ניהוג על-חוט   DRIVE BY WIRE  DBW     115

זרם ישר         DIRECT CURRENT          DC        116

מערכת בלמים דו-מעגלית        DUAL CIRCUIT BRAKING SYSTEM           DCBS    117

מערכת לאבחון אובדן לחץ אוויר בצמיג   DEFLATION DETECTION SYSTEM            DDS      118

מערכת בקרת אקלים כפולה      DUAL ELECTRONIC AIR CONDITIONING DEATC  119

אפשרויות חלוקה למערכת שירות          DISTRIBUTED FUNCTION           DF        120

הצתת מפלג    DISTRIBUTOR IGNITION            DI         121

מרכז מידע לנהג          DRIVER INFORMATION CENTER DIC       122

הצתה ישירה ממוחשבת           DIRECT IGNITION SYSTEM         DIS       123

מודול בקרת הנעה מנוע            DRIVE MOTOR CONTROL MODULE        DMCM 124

רב מודד דיגיטלי          DIGITAL MULTIMETER   DMM   125

מד מרחק דיגיטלי        DIGITAL ODOMETER     DO       126

גלגל זיזים עילי כפול    DUAL OVERHEAD CAMSHAFT    DOHC   127

יחידת לכידה וסילוק של חלקיקים          DIESEL PARTICULATE DIFFUSER DPD      128

אורות נסיעה ביום        DAYTIME RUNNING LIGHTS      DRL      129

שטח מת-שאינו נראה לנהג       DEAD SPACE     DS        130

בורר הילוכים ישיר בתמסורת אוטומטית            DIRECT SELECT AUTOMATIC TRANSMISSION     DSAT    131

בקרת יציבות דינמית    DYNAMIC STABILITY CONTROL  DSC      132

תיבת הילוכים אוטומטית עם שילוב ידני DIRECT SHIFT GEARBOX            DSG      133

הצתה כפולה מדורגת   DUAL SEQUENTIAL IGNITION    DSI       134

מודול כיסא נהג           DRIVER SEAT MODULE  DSM     135

עיבוד אות דיגיטלי       DIGITAL SIGNAL PROCESS         DSP      136

קורות פלדה בדלתות   DOOR SIDE PROTECTION BEAMS           DSPB    137

וסת ומגביל מהירות במדרן       DOWNHILLSPEED REGULATION DSR      138

בקרת הינע וייצוב דינמי            DYNAMIC STABILITY AND TRACTION CONTROL  DSTC    139

חיווט אותות ישיר מיחידת הבקרה         DIRECT SIGNAL WIRING            DSW     140

קוד אבחון תקלה          DIAGNOSTIC TROUBLE CODE     DTC      141

משלוחית-רכב מסחרי אחיד      DELIVERY VAN  DV        142

וולטמטרדיגיטלי          DIGITAL VOLTMETER     DVM    143

מידות ומשקלים           DIAMENSIONSAND WEIGHTS    DW       144

מתלה קורת פיתול רוחבית ומוט מייצב   DOUBLE WISHBONE AND STABILIZER     DWS     145

בקרת אקלים מפוצלת   DUAL ZONE      DZ        146

מספג אנרגיה  ENERGY ABSORBING DEVICE     EAD      147

מערכת הפעלה אלקטרונית למגבר הבלמים        ELECTRONIC ACTUATION SYSTEM         EAS      148

בלם מנוע        ENGINE BRAKE EB        149

סייען בלם אלקטרוני     ELECTRONIC BRAKE ASSIST        EBA      150

סיוע בבלימת חירום     EMERGENCY BRAKING ASSIST   EBA      151

בלימה מבוקרת בסיוע מנוע       ENGINE BRAKE ASSIST CONTROL           EBAC    152

בקרת מומנט מנוע בבלימה       ENGINE BRAKING MOMENT CONTROL  EBC      153

מחשב לבקרת בלמים   ELECTRONIC BRAKE CONTROL MODULE EBCM   154

מודול אלקטרוני לבקרת בלמי אוויר        ELECTRICAL AUXILIARY AIR CONTROL VALVE     EBCV    155

מערכת אלקטרונית לחלוקת עומס הבלימה         ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTOR           EBD      156

מודול בלם אלקטרוני    ELECTRONIC BRAKE MODULE    EBM     157

דריכה אלקטרונית מוקדמת של הבלמים ELECTRONIC BRAKE PREFIL        EBP      158

מערכת בקרת בלמים אלקטרונית          ELECTRONIC BRAKING SYSTEM  EBS       159

בלם פליטה עם מצערת קבועה  EXHAUST BRAKE WITH CONSTANT THROTTLE    EBWCT 160

בקרת מנוע     ENGINE CONTROL         EC        161

בקרת אקלים אלקטרונית          ELECTRONIC CLIMATE CONTROL            ECC      162

מפלס נוזל קירור המנוע            ENGINE COOLANT LEVEL           ECL       163

מחשב אלקטרוני לבקרת מנוע   ELECTRONIC CONTROL MODULE           FCM     164

מערכת בקרת מנוע      ENGINE CONTROL SYSTEM        ECS       165

מתלים מבוקרי מחשב  ELECTRONICALLY CONTROLLED SUSPENSION     ECS       166

הגנה אלקטרונית למצמד          ELECTRONIC CLUTCH SAVER      ECS       167

חיישן טמפרטורות נוזל קירור    ENGINE COOLANT TEMPERATURE         ECT       168

יחידת בקרה אלקטרונית           ELECTRONIC CONTROL UNIT     ECU      169

נעילת דיפרנציאל אלקטרונית    ELECTRONIC DIFFRENTIAL LOCK            EDL       170

מאט אלקטרודינמי       ELECTRODYNAMIC RETARDER   EDR      171

הזרקת דלק אלקטרונית            ELECTRONIC FUEL INJECTION    EFI        172

מחזור גזי פליטה         EXHUAST GAS RECIRCULATION EGR      173

בלם אלקטרו-הידראולי ELECTROHYDRAULIC BRAKE       EHB      174

מערכת השולטת על פרמטרים במנוע באמצעות גזי פליטה           EXHAUST HEAT RECOVERY SYSTEM        EHRS    175

הצתה אלקטרונית        ELECTRONIC IGNITION  EI         176

מערכת בקרת בלמים אלקטרונית          ELECTRONICALLY CONTROLLED BRAKING SYSTEM          ELB       177

בקרת מפלס אלקטרוני ELECTRONIC LEVEL CONTROL    ELC       178

חגורות בטיחות בעלות שלוש נקודות עיגון עם מותחן       EMERGENCY LOCKING RETRACTOR       ELR       179

דיפרנציאל אלקטרוני בעל חיכוך פנימי מוגבל       ELECTRONIC LIMITED SLIP DIFFRENTIALS           ELSD     180

בקרת מנוע     ENGINE MANAGEMENT            EM       181

בלימה אלקטרו-מכנית  ELECTRO MECHANICAL BRAKE   EMB     182

חסינות מהפרעות אלקטרומגנטיות        ELECTROMAGNETIC IMMUNITY            EMI      183

מערכת ניהול מנוע       ENGINE MANAGEMENT SYSTEM           EMS     184

דיאגנוסטיקה עצמית בסיוע צג על פיתקן אירופאי EURO ON BOARD DIAGNOSIS    EOBD    185

לחץ שמן מנוע ENGINE OIL PRESSURE  EOP      186

טמפרטורת שמן מנוע   ENGINE OIL TEMPERATURE       EOT      187

הגה בעל תגבור חשמלי            ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING   EPAS    188

בלם חנייה אלקטרוני    ELECTRIC PARKING BRAKE         EPB      189

שמשה רבודה המפחיתה רעשים           ENHANCE PROTECTIVE GLASS   EPG      190

מערכת אלקטרונית אקטיבית להגנה על הולכי רגל           ELECTRONIC PEDESTRIAN PROTECTION EPP      191

וסת לחץ פליטה           EXHAUST PRESSURE REGULATOR          EPR      192

מערכת להפחתת זיהום            EMISSION REDUCTION SYSTEM ERS       193

מערכת החשמל           ELECTRIC SYSTEM          ES         194

בקרת יציבות אלקטרונית          ELECTRONIC STABILITY CONTROL          ESC       195

בקרת מתלה אלקטרונית          ELECTRONIC SUSPENSION CONTROL     ESC       196

בקרת יציבות אלקטרונית          ELECTRONIC STABILITY PROGRAM         ESP       197

מערכת מתלים אלקטרונית       ELECTRONIC SUSPENSION SYSTEM        ESS       198

בקרת תיבת הילוכים אלקטרונית           ELECTRONIC TRANSMISSION CONTROL ETC       199

מכשיר אלקטרוני לכוונון            ELECTRONICALLY TUNED RECEIVER        ETR       200

מערכת אלקטרונית המגנה על התמסורת           ELECTRONIC TRANSMISSION SAVER      ETS       201

מערכת אלקטרונית דינמית לבקרת סחרור         ELECTRONIC TRACTION SYSTEM            ETS       202

רכב חשמלי     ELECTRIC VEHICLE         EV        203

בלם מנוע עם מנגנון הידראולי של פתיחת שסתום           ENGINE EXHAUST VALVE BRAKE            EVB      204

מעלות פרנהייט           FAHRENHEIT DEGREES  FO        205

סייען לחץ הבלימה       FADING BRAKE SUPPORT          FBS       206

צריכת דלק      FUEL CONSUMPTION    FC        207

תאי דלק         FUEL CELLS       FC        208

בקרת מאוורר  FAN CONTROL  FC        209

מד צריכת דלק            FUEL CONSUMPTION DISPLAY  FCD      210

התראת מרחק בטחון מהרכב הנוסע מלפנים       FORWARD COLLISION WARNING          FCW     211

מְרַכֵּז נתוני דלק           FUEL DATA CENTER       FDC      212

יחידת הינע סופי          FINAL DRIVE UNITS       FDU      213

פנסי ערפל קדמיים       FRONT FOG LIGHTS       FFL       214

כלי רכב רב-דלקיים      FLEXIBLE FUEL VEHICLE FFV      215

פנסי ערפל      FOG LAMPS      FL         216

אִפנון תדירות  FREQUENCY MODULATION       FM       217

השהיית אורות לאחר ניתוק מנוע           FOLLOW ME HOME       FMH     218

יחס העברה סופי         FINAL REDUCTION RATIO          FRR      219

מערכת דלק    FUEL SYSTEM    FS         220

היגוי קדמי אקטיבי       FRONT STEER ACTIVE    FSA      221

נפח מיכל דלק FUEL TANK CAPACITY    FTC       222

הנעה קדמית   FRONT WHEEL DRIVE    FWD     223

גלון    GALON GAL      224

מרווח גחון      GROUND CLEARANCE   GC        225

בקרת מרכב אלקטרונית כוללת GLOBAL CHASSIS CONTROL       GCC      226

משקל ברוטו משולב     GROSS COMBINATION WEIGHT            GCW    227

בולם זעזועים עם גז     GAS DAMPER   GD       228

הזרקת בנזין ישירה      GASOLINE DIRECT INJECTION    GDI      229

מערכת ניהול תיבת הילוכים      GEARBOX MANAGEMENT SYSTEM        GMS     230

יחסי העברה   GEAR RATIOS    GR        231

בקרת זינוק בעליה       HILL-START ASSIST CONTROL     HAC      232

מערכת עזר הידראולית לבלימה            HIDRAULIC BRAKE ASSIST          HBA      233

פחממנים        HYDROCARBONS          HC        234

מנוע "בנזל"     HOMOGENEOUS-CHARGE COMPRESSION IGNITION     HCCI     235

הינע כִלאיים    HYBRID DRIVES HD        236

עומס כבד       HEAVY DUTY     HD        237

מערכת בקרה אלקטרונית למניעת דרדור במעלה ובמורד HILL DESCENT CONTROL            HDC

         238

הזרקה ישירה בלחץ גבוה         HIGH PRESSURE DIRECT INJECTION       HDI       239

תכנית הנשיא בוש לשימוש במימן כאלטרנטיבה לדלקים פוסיליים  HYDROGEN FUEL INITIATIVE     HFI       240

סיוע לזינוק בעליה        HILL HOLD CONTROL     HHC      241

פליטת אור בעוצמה מוגברת     HIGH INTENSITY DISCHARGE     HID       242

ממשק אדם-מכונה       HUMAN MACHINE INTERFACE  HMT     243

מחשב את מרחק הביטחון מהרכב שלפנים ומתריע          HEADWAY MONITORING AND WARNING          HMW   244

זמזום התראה לאורות דולקים   HEADLIGHTS ON REMINDER      HOR     245

כוח סוס          HORSE POWER  HP        246

נוזל בלחץ גבוה           HIGH PRESSURE LIQUID            HPL      247

אדים בלחץ גבוה          HIGH PRESSURE VAPOR            HPV      248

משענת ראש קדמית     HEAD REST FRONT        HRF      249

מתלה הידרופנאומטי    HYDROPNEUMATIC SUSPENSION          HS        250

צג קריסטלי נוזלי על גבי השמשה הקדמית         HEAD UP DISPLAY         HUD     251

תאורת חזית המופנית עם כיוון ההיגוי    HEADLIGHTS WITH CORNERING LIGHTS HWCL   252

אזורי קריסה   IMPACT ABSORBERS     IA         253

ניטור סטיית נהג כתוצאה מאובדן ריכוז  INSTITUTE OF ADVANCED MOTORIST    IAM      254

מעגל משולב   INTEGRATED CIRCUIT    IC         255

בקרת הצתה   IGNITION CONTROL      IC         256

מערכת למידע ומחוונים            INSTRUMENT CLUSTER SYSTEM ICL        257

מודול בקרת הצתה      IGNITION CONTROL MODULE   ICM      258

מערכת לפיזור וספיגה של עומסי הולם   IMPACT DISTRIBUTION AND ABSORPTION SYSTEM        IDAS     259

הצתה משולבת פנימית INTEGRATED DIRECT IGNITION  IDI        260

מערכת המנטרלת פעולות נהיגה כתוצאה מהסחת הדעת INTELLIGENT DRIVER INFORMATION SYSTEM    IDIS      261

הצתה IGNITION         IG         262

מערכת ניהול אלקטרונית תבונתית        INTELLIGENT MANAGEMENT OF ELECTRICAL SYSTEM    IMES    263

אור פנימי        INTERIOR LIGHT            INL       264

תיבת הילוכים אוטומטית מבוקרת מחשב ומתאימה לסגנונות נהיגה          INTELLIGENT & INNOVATIVE VEHICLES ELECTRONIC CONTROLL SYSTEM INVECS         265

לוח מחוונים    INSTRUMENT PANNEL  IP         266

יחידת לוח המחוונים    INSTRUMENT PANNEL CLUSTER            IPC       267

מערך בטיחות ומיגון מתקדם    INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM       IPS       268

איגוד התובלה הבינלאומי          INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT UNION      IRU       269

שילוב מתנע ומטען חשמלי במקום גלגל תנופה    INTEGRATED STARTER ALTERNATOR DAMPER   ISAD     270

בקרת מהירות סרק      IDLE SPEED CONTROL    ISC       271

ארגון התקנים הבינלאומי          INTERNATIONAL STANDARD ORG.        ISO       272

רכבי תעשייה  INDUSTRIAL TRUCKS     IT         273

שליטה חכמה בחלוקת כוח המומנט בין הגלגלים INTELLIGENT TORQUE MANAGEMENT  ITM      274

מערכות תחבורה מתוחכמות    INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEM           ITS        275

אב-טיפוס        INDIVIDUAL VEHICLE APPROVAL           IVA       276

בקרת יציבות אלקטרונית משולבת         INTERACTIVE VEHICLE DYNAMICS         IVD       277

קילומטר לשעה            KILOMETER PER HOUR  Km/h    278

פתיחה והנעה אלקטרונית ללא שימוש במפתח    KEYLESS OPERATION SYSTEM    KOS      279

חיישן נקישות  KNOCK SENSOR            KS        280

קילו-וולט        KILOVOLTS       KV        281

ליטר  LITER    L           282

בקרה מסתגלת לעומס LOAD ADAPTIVE CONTROL        LAC      283

חיישן מדידת תאוצה צדדית      LATERAL ACCELERATION SENSOR          LAS       284

מערכת אזעקה ונעילה  LOCKIG & ALARM SYSTEM         LAS       285

תצוגת גביש נוזלי         LIQUID CRYSTAL DISPLAY          LCD      286

מודול בקרת תאורה     LIGHTING CONTROL MODULE   LCM     287

מנשא אחורי לאופניים   LOAD CARRYING SYSTEM          LCS       288

מערכת ויסות לחץ הבלמים בנסיעה בעקומה       LOW DYNAMIC ELECTRONIC      LDE       289

מסחריות קלות ורכבי חלוקה     LIGHT DUTY TRUCKS     LDT       290

התרעה על סטייה ממסלול הנסיעה        LANE DEPARTURE WARNING    LDW     291

דיודה פולטת אור         LIGHT EMITTING DIODE            LED       292

הגה שמאלי     LEFT HAND DRIVE         LHD      293

חיישן חמצן במפלט      LAMBDA OXYGENT SENSOR      LOS      294

גז פחמני מעובה          LIQUEFIED PETROLEUM GAS     LPG      295

ריפוד עור לגלגל ההגה LEATHER STEERING       LS         296

דיפרנציאל מוגבל החלקה          LIMITED SLIP DIFFERENTIAL       LSD       297

שלדה דמוית סולם       LADDER TYPE FRAME    LTF       298

מאבחן לחץ אוויר נמוך בצמיג    LOW TIRE PRESSURE INDICATOR           LTPI      299

מנוע   MOTOR            M         300

כמות אוויר      MASS AIR FLOW           MAF     301

זרימת אוויר מסיבית    MASSIVE AIR FLOW      MAF     302

חיישן הלחץ המוחלט בסעפת היניקה     MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE SENSOR         MAP     303

מקסימום        MAXIMUM       MAX     304

קלנועית          MOTOR BICYCLE           MB       305

בלם בלימה מכני          MECHANICAL BRAKE ASSIST      MBA     306

מפרט אבזור   MAJOR EQUIPMENT     ME       307

הזרקה רב-נקודתית     MULTIPORT FUEL INJECTION     MFI      308

מכוון מראה     MIRROR ADJUSTMENT  MIA      309

נורת תקלה     MALFUNCTION INDICATOR LAMP         MIL      310

הספק מירבי    MAX. OUTPUT  MO      311

יחידת מדידת חוזק מתיחת פלדה          MEGA PASKAL  MPa     312

הזרקה רב-נקודתית     MULTI-PORT INJECTION            MPI      313

מבנה מודולרי  MULTI STAGE BUILD     MSP     314

הגבלת מהירות מבוקרת           MAXIMUM SPEED CONTROL     MSC     315

תמוכות מתלה מקפרסון ומוט מייצב       Mc-PHERSON STRUTS & STABILIZER      MSS     316

מומנט מירבי   MAX. TORQUE  MT       317

תיבת הילוכים ידנית-מדורגת    MANUAL TRANSAXLE   MTX     318

מילי-וולט        MILI-VOLT        MV       319

באופן רגיל - סגור        NORMALLY CLOSED      NC        320

הארגון האירופאי הבוחן את בטיחות המכוניות    NEW CAR ASSESMENT PROGRAM         NCAP   321

גז טבעי          NATURAL GAS  NG       322

ניוטון מטר      NEWTON METER           N.m      323

תחמוצת חנקנית          NITROGEN OXIDES        NOX     324

הרשות המאשרת סדרות ייצור קטנות    NATIONAL SMALL SERIES TYPE APPROVAL         NSSTA  325

רעש, תנודות וקשיחות NOISE, VIBRATIONS & HARSHNESS        NVH     326

חמצן  OXYGEN           O          327

אבחון עצמי     ON BOARD DIAGNOSTIC           OBD     328

ממיר חמצון     OXIDATION CONVERTER           OC        329

קוטר חיצוני     OUT SIDE DIAMETER     OD       330

חלקים זהים למקוריים בתכונותיהם ובביצועיהם  ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER          OEM     331

גובה כללי       OVERALL HEIGHT          OH       332

גלגל זיזים עילי            OVERHEAD CAMSHAFT OHC     333

אורך כללי       OVERALL LENGTH         OL        334

לולאה פתוחה  OPEN LOOP      OL        335

מד טמפרטורה חיצונית            OUTSIDE TEMP. DISPLAY           OTD      336

רוחב כללי       OVERALL WIDTH           OW      337

סייען חנייה     PARK ASSIST     PA        338

מצלמת עזר לחנייה      PARK ASSIST CAMERA   PAC      339

בלמי כוח        POWER BRAKE  PB        340

מערכת בלמי חנייה      PARKING BRAKING SYSTEM      PBS      341

רכבי נוסעים    PASSENGER CARS         PC        342

בקרת כוח       POWER CONTROL         PC        343

מודול בקרת העברת הכוח        POWERTAIN CONTROL MODUL PCM     344

שסתום חיובי של בית גל הארכובה        POSITIVE CRANKCASE VALVE    PCV      345

בקרת מרחק חנייה מאחור        PARK DISTANCE CONTROL        PDC      346

נעילת דלתות מרכזי     POWER DOOR LOCKS    PDL      347

מסנני חלקיקים            PARTICULATE FILTERS   PF        348

תמסורת פלנטרית       PLANETARY GEAR         PG        349

מראות צד חשמליות     POWER MIRRORS         PM       350

חלקיקי פחמן   PARTICULATE MATTER  PM       351

הגנת הולכי רגל           PROTECTION OF PEDESTRIANS  POP      352

מסגרת ליחידת ההינע  POWER PLANT FRAME  PPF      353

חלקיקים למיליון          PARTS PER MILLION      PPM     354

וסת בקרת לחץ           PRESSURE REGULATOR CONTROL          PRC      355

הגה כוח         POWER STEERING         PS        356

ליברות לאינץ מרובע    POUNDS PER SQUARE INCH      PSI       357

לחץ הגה כוח   POWER STEERING PRESSURE     PSP      358

חלונות חשמל  POWER WINDOWS       PW       359

ניהול איכות     QUALITY MANAGEMENT          QM      360

אנטנה בגג      ROOF ANTENNA           RA        361

מפחית מרחק בלימה בחירום    READY ALERT BRAKES    RAB      362

זיכרון אקראי   RANDOM ACCESS MEMORY      RAM     363

הגה מסוג סבבת ומוט משונן     RACK AND PINION        RAP      364

מערכת האטה RETARDER BRAKING SYSTEM     RBS      365

נעילת דיפרנציאל אחורי            REAR DIFF LOCK            RDL      366

תדר רדיו        RADIO FREQUENCY       RF        367

פתח בגג         ROOF HATCH    ROH     368

זיכרון קריאה בלבד      READ ONLY MEMORY    ROM    369

מערכת למניעת הטיית צד        ROLL OVER PROTECTION SYSTEM          ROPS    370

דלק נטול עופרת          RECOMMENDED OCTANE RATING         ROR      371

מודול בקרת כוח מרחוק           REMOTE POWER MODULE        RPM     372

חיישן גשם      RAIN SENSOR   RS        373

קפיצי גומי       RUBBER SPRINGS          RS        374

היגוי אחורי אקטיבי      REAR STEER ACTIVE       RSA      375

בקרת יציבות הכוללת את הפחתת כוח המנוע     ROLL STABILITY CONTROL          RSC      376

תצוגת מסך מאחורי המשען      REAR SEAT ENTERTAINMENT     RSE       377

בקרת יציבות בנתמכים כנגד התהפכות  ROLL STABILITY SUPPORT          RSS       378

מידע במפת תנועה ודרך          ROAD AND TRAFFIC INFORMATION      RTI       379

הינע אחורי      REAR WHEEL DRIVE       RWD     380

בולמי זעזועים SHOCK ABSORBERS       SA        381

איגוד מהנדסי הרכב של ארה"ב SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS  SAE      382

סייען למעבר נתיב       SIDE ASSIST LANE CONTROL      SALC     383

חיישן כריות אוויר מתוחכם       SOPHISTICATED AIR BAG SENSOR          SAS      384

התנהגות היגוי            STEERING BEHAVIOR    SB        385

בקרת בילום משולבת-מכניקהוהידראוליקה         SENSOTRONIC BRAKE CONTROL            SBC      386

מודול מרכב סטנדרטי  STANDARD BODY MODULE       SBM     387

נורית התראה לחגורות בטיחות SEAT BELT REMINDER LIGHT      SBRL     388

מערכת בלמי שירות     SERVICE BRAKING SYSTEM        SBS       389

מכלול חגורת בטיחות אינרטית  SEAT-BELT TIGHTENER  SBT       390

כרית אוויר מסוג וילון צד           SIDE CURTAIN AIRBAG  SCA      391

מעקף מגדש אוויר        SUPER CHARGER BYPASS          SCB      392

מערכת חיזור קטליטי סלקטיבי  SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION         SCR      393

הזרקה ישירה רגילה    STANDARD DIRECT INJECTION   SDI       394

יחסי העברת היגוי המשתנים בהתאם למהירות   SPEED DEPENDANT STEERING   SDS      395

מידות מטריות SYSTEM INTERNATIONAL          SI         396

מנוע מוצת חשמלית     SPARK-IGNITION ENGINES        SIE        397

אפשרויות להעברת מידע במערכת פנימית         SYSTEM INTERNAL FUNCTION   SIF        398

מערכת הגנה בפני פגיעת צד     SIDE IMPACT PROTECTION SYSTEM       SIPS      399

מערכת כריות אוויר      SUPPLEMENTAL INLFLATABLE RESTRAINT          SIR       400

חיישן תאונה צידי         SIDE IMPACT SENSOR   SIS        401

אורות בלימה   STOP LIGHTS     SL         402

מערכת ניהול מתלים    SUSPENSION MANAGEMENT SYSTEM   SMS     403

מנופי העברת הילוכים מההגה   SHIFT PADDLESS           SP        404

חלון שמש       SUN ROOF        SR        405

נורת תזכורת שירות    SERVICE REMINDER INDICATOR            SRI       406

נורת תזכורת לחגורת בטיחות  SEATBELT REMINDER LIGHT       SRL       407

כריות אוויר (מערכת ריסון נוספת)         SUPPLEMENTAL RESTRAIN SYSTEM       SRS       408

מכשיר לסריקת תקלות SCANNING TESTER        ST         409

מתג   SWITCH            SW       410

חיישן למדידת זווית הטיית גלגל ההגה  STEERING WHEEL ANGLE SENSOR          SWAS   411

חיישן כוח אינטגרלי פנימי בדופן הצמיג   SIDE WALL TORSION SENSOR    SWD     412

חיישן למדידת זווית סטייה מהמסלול     SENSOR YAW RATE       SYR       413

מד סיבובים     TACHOMETER   TACH    414

הגה כוח מתכוונן טלסקופית      TILA ADJUSTABLE POWER STEERING      TAPS    415

הזרקת גוף מצערת      THROTTLE BODY INJECTION       TBI       416

מחשב דרך     TRIP COMPUTER           TC        417

מגדש טורבו    TURBO CHARGER          TC        418

מצמד ממיר מומנט       TORQUE CONVERTER CLUTCH   TCC      419

מצנן ביניים למנוע טורבו-דיזל    TURBO DIESEL INTERCOOLER     TCI       420

מודול בקרת תמסורת אוטומטית           TRANSMISSION CONTROL MODULE      TCM     421

מערכת טכוגרף           TACHOGRAPH SYSTEM  TCO      422

מערכת בקרת אחיזה למניעת סחרור     TRACTION CONTROL SYSTEM    TCS       423

נקודה מתה עליונה       TOP DEAD CENTER        TDC      424

הזרקה ישירה במנוע בעל מגדש טורבו   TURBO DIRECT INJECTION         TDI       425

מפשק גלגלים קדמי      TREAD FRONT   TF         426

טמפרטורת נוזל התמסורת האוטומטית TRANSMISSION FLUID TEMPERATURE   TFT       427

לחץ נוזל ממסרה         TRANSMISSION FLUID PRESSURE          TFP       428

מדחס טורבו בלחץ גבוה           TURBO HIGH PRESSURE            THP      429

הצתה טרנזיסטורית     TRANSISTORIZED IGNITION       TI         430

זווית התכנסות            TOE IN  TI         431

בקרת ניפוח הצמיג       TIRE INFLATION MONITOR        TIM      432

מערכת תמיכת מידע    TECHLINE INFORMATION SYSTEM         TIS        433

זווית התבדלות           TOE OUT           TO        434

חלוקת כוח בין הגלגלים לפי הצורך        TORQUE ON DEMAND  TOD      435

מצב מצערת    TROTTLE POSITION       TP        436

בקרת ניטור לחץ אוויר בצמיג    TIRE PRESSURE MONITOR         TPM     437

רדיוס סיבוב    TURNING RADIUS         TR        438

בקרת הפחתת המומנט            TORQUE REDUCTION CONTROL TRC      439

ציוד תיקון תקר            TIRE REPAIR KIT            TRK      440

מפרט טכני      TECHNICAL SPECIFICATION       TS         441

תואר המכונית הבטוחה ביותר  TOP SAFETY PICK          P.T.S     442

שסתום המצערת         THROTTLE VALVE          TV        443

שסתום ואקום תרמי     THERMAL VACUUM VALVE       TVV      444

חלונות כּהים   TINTED WINDOWS        TW       445

צמיגים וחישוקים          TIRES AND WHEELS ַ     TW       446

ממיר תלת דרגתי        THREE WAY CONVERTER           TWC     447

רכבים דו-גלגליים        TWO WHEELED VEHICLES          TWV     448

שסתום התפשטות תרמי          THERMAL EXPANSION VALVE    TXV      449

תיבת משתמש            USER CASE        UC        450

לוגיקת בקרת תת-היגוי            UNDER STEER CONTROL LOGIC  UCL      451

אפשרויות משתמש      USER FUNCTION           UF        452

תת-לחץ         VACUUM         VAC      453

קוד גישה לרכב            VEHICLE ACCESS CODE  VAC      454

מערכת למניעת גניבת רכב       VEHICLE ANTI-THEFT SYSTEM    VATS    455

בקרת צי רכב  VEHICLE CONTROL CENTER        VCC      456

מחשב בקרת רכב        VEHICLE CONTROL MODULE      VCM     457

מערכת ממוחשבת לסריקת מערכות הרכב         VEHICLE CHARACTERISTIC TESTER          VCT      458

בלם דיסק מאוורר        VENTILATED DISC          VD        459

מערכת בקרת ניהוג דינמית      VEHICLE DYNAMIC CONTROL SYSTEM    VDC      460

מערכת ניהול של דינמיקת הרכב           VEHICLE DYNAMICS MANAGEMENT      VDM    461

שסתום איחור ואקום    VACUUM DELAY VALVE            VDV     462

היגוי במאמץ משתנה    VARIABLE EFFORT STEERING     VES      463

טורבו בעל גיאומטריה משתנה  VARIABLE GEOMETRY TURBO-CHARGER            VGT      464

מספר זיהוי הרכב        VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER       VIN      465

מערכת ראות/נראות     VISIBILITY SYSTEM        VIS       466

וסת מתח        VOLTAGE REGULATOR  VR        467

היגוי מסרק עם יחס משתנה      VARIABLE RATIO STEERING       VRS      468

ערכת לבקרת יציבות    VEHICLE STABILITY ASIST           VSA      469

בקרת יציבות ברכב כבד           VEHICLE STABILITY CONTROL     VSC      470

חיישן מהירות הרכב     VEHICLE SPEED SENSOR            VSS      471

מערכת הרמה משתנה של שסתומים     VARIABLE VALVE LIFT    VVL      472

הפעלה משתנה לשסתומים       VARIABLE VALUE ACTUATION   VVL      473

תזמון שסתומים משתנה           VARIABLE VALVE TIMING          VVT      474

מזהר-אות אזהרה חזותי          VISUAL WARNING SIGNAL        VWS     475

בסיס הגלגלים WHEEL BASE     WB       476

ניתור גלגלים   WHEEL BOUNCE            WB       477

הגנה בפני צליפת שוט מתאונה מאחור   WHIPLASH PROTECTION SYSTEM           WHIPS  478

מצערת פתוחה לחלוטין            WIDE OPEN THROTTLE  WOT     479

משאבת מים    WATER PUMP   WP       480

מהבאר לגלגל (מונח לכמות המזהמים הנפלטים) WELL TO WHEEL            WTW    481

חיישן מהירות הגלגלים WHEEL SPEED SENSOR  WSS     482

צמיגים רחבים למשאיות ולנתמכים        WIDE SINGLE TRUCK TIRES        WSTT    483

bottom of page