top of page

וו גרירה

מתקן ייעודי המותקן באחורי כלי הרכב ומיועד לחבר אל הרכב עגלה נגררת. בשוק שני סוגים נפוצים של ווי גרירה:

וו גרירה ״תפוח״ – מתקן אשר בקצהו כדור מתכת המתחבר את כף ריתום המותקנת על הייצול של העגלה הנגררת.

וו גרירה ״משולב״ – שילוב של תפוח והתקן המסוגל להתחבר אל ייצולים שבקצה הקדמי שלהם טבעת חיבור. טבעות חיבור כאלה אינן מותרות בשימוש עם כלי רכב אשר חיים כיום וניתן למצוא אותם עדיין על עגלות נגררות של הצבא והמשטרה.

"צלחת חמישית" – fifth wheel מתקן אשר מאושר רק בארה"ב והוא ממוקם בתוך ארגז טנדר, והוא משמש לריתום עגלות/נגררים כבדים (כפי שיש למשאיות "סוס" סמיטריילר)

 

וריאטור

סוג של תמסורת רציפה בה משתנה יחס קטרי הגלגל המניע/מונע. במהירויות נמוכות קוטר הגלגל המונע קטן מזה של הגלגל המניע מאחר ותצורה זו מאפשרת העברת מומנט גבוה יותר הדרוש בהילוכים נמוכים. במהירויות גבוהות גדל קוטר הגלגל המונע ואף הופך גבוה מזה של הגלגל המניע, תצורה המאפשרת נסיעה במהירות גבוהה. בכדי לאפשר שינויים בקוטר הגלגל, הוא מחולק לשני חצאי גלגל (לחיים), אשר מתקרבים זה לזה ככל שהמהירות עולה בעקבות דחיפתו ע"י סט משקולות המושפעות מהכוח הצנטריפוגלי המתגבר הנגרם בעת עליית מהירות הסיבוב של הגלגל. סוג תמסורת זה נפוץ מאוד בקטנועים כבר שנים רבות ולאחרונה אף צובר פופולריות בקרב יצרניות הרכב.

bottom of page