top of page

חיישן גשם

באמצעות קרן אינפרא אדום מזהה החיישן רטיבות על גבי השמשה הקדמית. בעת זיהוי הרטיבות, יופעלו המגבים באופן עצמאי. החיישן יווסת את מהירות תנועת המגבים בהתאם לעוצמת הגשם. בדגמי מרצדס, יוודא החיישן סגירת גג השמש בעת גשם.

חיישני חניה

חיישני חניה הינם חיישנים  (לעיתים משתמשים גם ברדאר + המידע לא ממש חיוני לרמת הלקוח) אשר מותקנים בחלק האחורי של הרכב ולעיתים גם בחלקו הקדמי. חיישני החניה מחוברים לבקר שתפקידו לפענח את המידע המתקבל מהם ולהציג לנהג את המידע באופן ויזואלי או ווקאלי או שילוב של שני האמצעים.. החיישנים  מזהים רכבים ועצמים בקרבת הרכב ומתריאים על כך לנהג כך שיוכל להחנות את רכבו בבטחה. ברכבי מרצדס חדשים מסוימים יש מערכת חניה אוטומטית הפועלת באמצעות חיישני חניה ומערכת מתקדמת.

bottom of page