top of page

​הדרכות נהיגה

* הדרכות נהיגה בטוחה

* הדרכות נהיגה מתקדמת/ספורטיבית בארץ ובחו"ל

* מתן חוות דעת בנהיגה על נהגים - D.A-driving analysis

* שיפור המודעות לנהיגה נכונה, בטוחה, חסכונית

* הדרכות נהיגת שטח

* הדרכות חילוץ

* הדרכות נהיגת ראוה

*הדרכת נהיגה במגרש החלקה

 

bottom of page