top of page

הרצאות

* בטיחות בנהיגה

* היסחי הדעת

* הפחתת ההוצאות על בלאי הרכב והוצאות דלק

* נהיגה מבצעית

* הדרכות מיוחדות לגורמי הבטחון - נסיעה בשיירה, נסיעה עם אישיות, מרדף (ברכב ממשלתי בלבד) ועוד.

* נהגים חדשים

bottom of page