top of page

גל הינע  Driveshaft

הציר האחראי על העברת כוח המנוע מתיבת ההילוכים לדיפרנציאל, ממקור הכוח לחלק הנע ברכב. לרוב נמצא את גלי הינע על רכבי הנעה אחורית או ברכבי 4X4 .

דאון פייפ Down Pipe

חלק במערכת הפליטה ברכב אשר מחבר את סעפת הפליטה, המחוברת למנוע, ליתר צנרת הפליטה.

דיפיוזר diffuser

חלק במרכב הרכב אשר נועד לשפר את האווירודינמיות ובכך להפחית את מקדם הגרר המופעל על הרכב בעת נסיעה. הדיפיוזר ממוקם בתחתית הטמבון האחורי. בנוסף למראה הספורטיבי הנלווה לדיפיוזר, תרומתו, כאשר הוא מתוכנן כהלכה, מורגשת בעיקר במהירויות גבוהות בהן להתנגדות הרוח יש השפעה משמעותיות על התנהגות הרכב ויציבותו.

דראג   Drag

מירוצי מיאוץ. המירוצים נערכים בין 2 מכוניות שנבנו במטרה אחת ויחידה, להאיץ כמה שיותר מהר, ע"מ לעבור 400 מטר (רבע מייל) בזמן המהיר ביותר.

דריפט  Drift

Drift הינה המילה האנגלית להחלקה. תחרויות דריפט הינן תחרות ראווה בהן על הנהגים להימצא במצב של היגוי יתר כמה שיותר זמן, בזויות חדות ככל הניתן ובמהירות הגבוהה ביותר. המכוניות נבנות במיוחד לסוג המירוצים הזה, לרוב יהיו בעלות הנעה אחורית, בלם יד הידראולי מתכוונן, מנועים חזקים מאד, וזויות היגוי משופרות.

מרוץ דקאר  Dakar Rally

נקרא בעבר מרוץ פריז דקאר. זהוא מירוץ הראלי המפורסם ביותר בעולם. בעבר התחיל בפריז והסתיים בעיר דקאר אשק בסנגל. בשנים האחרונות עבר לחלקה הדרומי של יבשת אמריקה עקב איומים של טרוריסטים אפריקאים. המירוץ הוא מירוץ ראלי שנערך על פני 3 שבועות בערך ומחולק לקטעי מירוץ וקטעי קישור כל יום מחדש. הצוות המנצח (נהג ונווט) צריך לעבור אלפי ק"מ תוך כדי שהוא שומר על כלי הרכב שלו, לא טועה בניווט ונוסע מהר יותר מכל השאר בזמן המשוכלל. את המתחרים שלוקחים חלק במירוץ מלווים צוותי סיוע במשאיות, והם מחוייבים לעבור גם את קטעי המירוץ במהלך היום. בלילה המשאיות משמשות כמוסך נייד. המרוץ פתוח לנהגים מקצועיים וחובבים וכלל מספר קטגוריות (אופנועים, טרקטורונים, רכבי 2X4, 4X4, משאיות). בעבר השתתפו גם צוותים ישראלים בדקאר. הישראלי הראשון שהשתתף בדקאר הוא אביב קדשאי שהשתתף בקטגורית האופנועים ולאחר מספר שנים השתתף גם בקטגורית המכוניות. אחריו באו עוד רבים וטובים.

תיבת הילוכים רובוטית כפולת מצמדים  DSG

עקרון הפעולה פשוט. בדומה לתיבת הילוכים רובוטית בעלת מצמד בודד, גם תיבת הילוכים כפולת מצמדים היא בבסיס תיבת הילוכים "רגילה". מנוע חשמלי מתזמן את שילוב ההילוכים ופעולת המצמדים. שני מצמדים, למה? ישנו מצמד לכל קבוצת הילוכים, זוגית ואי-זוגית. מצמד אחד עובד על הילוכים 1-3-5 והשני על הילוכים 2-4-6. בזמן נסיעה התיבה נמצאת בהילוך מסוים, במקביל קבוצת ההילוכים השנייה גם משולבת והמצמד הנוסף מפריד ומונע את העברת הכוח עד לרגע המתאים. בזמן העברת הילוך, בהעלאת או הורדת הילוך, מנוע חשמלי משלב את המצמד של קבוצת ההילוכים 1-3-5 ומנוע נוסף מפריד את המצמד של קבוצת הילוכים 2-4-6. פרק זמן החלפת ההילוכים מתקצר,תגובה מהירה יותר=ביצועים טובים יותר.

DOHC

Dual Over-Head Camshaft, מנוע שעושה שימוש ב-2 גלי זיזים עיליים, נפוץ במנועים עם מספר "גדול" יחסית של שסתומים (יניקה+פליטה).

bottom of page