top of page

מוטו קרוס  Moto Cross

ענף במירוצי האופנועים. לרוב נערך באיצטדיון או מסלול היקפי "קצר" יחסית, מאופיין ברכיבה מתישה מצד הרוכב, הרבה קפיצות באויר, ומכשולים שמפריעים לרוכב בזמן המירוץ. האופנועים המתאימים ביותר לענף זה יהיו קלים, ומכויילים לנחיתה מקפיצות גבוהות יחסית.

Monster Truck

כלי רכב בבניה אישית, עם מנועים עוצמתיים במיוחד, גלגלים ענקיים (כ-2 מטר גובה) המיועדים לאירועים שבהם מועכים מכוניות תוך כדי נסיעה עליהן/ המכוניות שמיועדות למעיכה הן חלק מהמופע. האירועים האלה נערכים בדר"כ באיצטדיונים, בהשתתפות כמה כלי רכב מסוג זה בו זמנית על המסלול, קיימים מקצים תחרותיים עם מדידות זמנים, והכל בשביל הכיף והשואו.

bottom of page