top of page

PSI  

מידת לחץ אוויר מקובלת המשמשת למדידת לחץ אוויר (ניפוח) בצמיגים. PSI- ראשי תיבות של Pounds Per Square Inch מייצגת את הלחץ הנוצר מהפעלת 1 פאונד על שטח של 1 אינץ' רבוע. יחידת מידה נוספת המקובלת בתחום היא בר כאשר 1 בר שווה ל- 14.5 PSI בקירוב.

 

Pace Car

מכונית בטיחות/ תפקידה לבקר ולהגביל את הקצב של מכוניות המירוץ במסלול מירוצים בהקפות חימום, מצב של תאונה על המסלול, או במצב של זינוק בתנועה (Rolling Start).

Piggyback

שם לסוג של מבנה בעולם בולמי הזעזועים. השם מעיד כי לבולם יש מיכל שמן/גז חיצוני והוא מחובר כחלק אינגרלי לגוף הבולם דרך גשר עליון שיאפשר זרימת שמן למיכל.

בולם עם מיכל חיצוני Remote Reservoir

שם לסוג של מבנה בעולם בולמי הזעזועים. השם מעיד כי לבולם יש מיכל שמן/גז חיצוני שמחובר באמצעות צינור (גומי, גומי מצופה פלדה שזורה) שיאפשר זרימת שמן למיכל. 

bottom of page