top of page

ראם אייר  Ram Air

כינוי לתצורה מסוימת של צנרת היניקה ברכב. לרוב מערכות ראם-אייר מורכבות מכונס אוויר כלשהו בתא המנוע או מחוצה לו אשר מנתב את האוויר אל מסנן האוויר וממנו לכיוון המצערת. מערכת יניקה בתצורת ראם אייר מתוכננת לרוב בכדי להגביר את זרימת האוויר למנוע ובכך לגביר את כמות הדלק הנכנסת למנוע.

ריבאונד  Rebound Damping

תפקידו של בולם הזעזועים הוא לרסן את האנרגיה בפעולת המתלה. לבולם 2 מצבי עבודה אופייניים. פעולת הדחיסה (Compression) ופעולת החזרה (Rebound). בזמן פעולת החזרה, הבולם נדרש לרסן את הקפיץ ששואף לחזור למצבו הסטטי, אם פעולת החזרה תהיה "מהירה מדי", כלומר הבולם לא מרסן מספיק את הקפיץ, זה יורגש בעבודת המתלה ובהתנהגות הכללית של כלי הרכב. אם פעולת החזרה תהיה "איטית מדי", הבולם "יאט" את המתלה מלהיפתח ולא יהיה מוכן להתמודד עם המהמורה הבאה. המצב המיטבי הוא שהבולם מאפשר לכלי הרכב מצב של עקיבה מושלמת אחרי תוואי השטח ומצמיד את הצמיג לקרקע, מרסן את תנודות המרכב, ולא משפיע על קצב ההתקדמות של כלי הרכב.

bottom of page