top of page

מתן שרותי רכב

כחלק משירותי הרכב המופיעים מטה, הנני משמש גם כבוחן אבי טיפוס, ככתב ספורט מוטורי ובוחן כלי רכב חדשים וספורטיביים.

אני מאמין, שאת ואתה רוצים לשנות. אז בואו נתחיל

כל מה שאני עושה, אני מאמין בקריאת תיגר על המצב הקיים, אני מאמין בחשיבה שונה.

הדרך שבה אני קורא תיגר, היא על ידי פיתוח מודעות לסביבה, לאדם לידי, לכבודו ולכבוד היקום.

קרה שאני מייצר מוצר מעולה, מוצר שמציל חיים.

תרצו לשמוע עוד?

בהשראת סיימון סינק - TED

 

 

 

bottom of page