top of page

שסתום Valving

ישנם בולמי זעזועים שאפשר לשנות את התכונות שלהם (Rebound/Compressiom), כלומר כמה "קשה" הבולם יהיה בפעולת הדחיסה וכמה "מהר/לאט" הבולם יפתח לאחר שנדחס. תהליך זה נקרא בעברית שסתום. בפועל, משנים את סידור המבנה הפנימי של בוכנת הבולם ע"י החלפת שימים, החלפת ראש בוכנה, החלפת שמן ועוד. כל המשתנים האלו משפיעים על תכונות הבולם. שסתום נעשה לפי דרישת המשתמש ומחויב בבדיקה סופית על Dyno בולמי זעזועים. הלקוחות העיקריים של שסתום בולמים הם נהגים ספורטיביים וקבוצות מירוץ המעוניינות להוציא את המירב מכלי השלהם. בשנים האחרונות יש שימוש נרחב ביכולת הזאת גם ע״י נהגים של רכבי שטח המעוניינים להשיג את מירב הביצועים ממערכות המתלה המתקדמות אשר מותקנות בכלי הרכב שלהם.

bottom of page